TopoCadLine
              Topografie si cadastru la cel mai inalt standard.
  Home   |   Topografie   |   Cadastru   |   Proiectare   |   Portofoliu  
  TopoCadLine   |   Galerie foto   |   Contact  

Cadastru si Intabulare

Cadastru teren Cadastru Bucuresti Cadastru extravilan

 • Cadastru si intabulare pentru terenuri si constructii

Acte cadastru si intabulare

Cadastru intabulare Alipire sau dezmembrare Intabulare teren

 • Acte necesare pentru cadastru si intabulare:

 • Acte pentru cadastru si intabulare apartament:
  • Actele de proprietate ale imobilului: (copii legalizate la notariat)
   • Contract de Vanzare - Cumparare;
   • Proces verbal de Predare - Primire si dovada achitarii in cazul imobilelor cumparate de la stat;
   • Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila (legalizare se face doar de tribunal);
   • Certificat de mostenitor - in cazul mostenirilor este necesar si actul anterior acestuia;
   • Titlu de proprietate;
  • Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara (pentru Bucuresti) sau de la Primarie;
  • Actul de indentitate al proprietarului, in cazul firmelor copie dupa Certificatul de Inregistrare si copie dupa actul de identitate al reprezentantului firmei;
  • Cerere de inregistrare in Cartea Funciara, declaratie privind limitele proprietatii, cerere tip, semnata (si stampilata pentru firme) de proprietar - puse la dispozitie de expertul autorizat;

 • Cadastru si intabulare teren (prima inscriere):
  • Actele de proprietate ale imobilului: (copii legalizate la notariat)
   • Contract de Vanzare - Cumparare;
   • Proces verbal de Predare - Primire si dovada achitarii in cazul imobilelor cumparate de la stat;
   • Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila (legalizare se face doar de tribunal);
   • Certificat de mostenitor - in cazul mostenirilor este necesar si actul anterior acestuia;
   • Titlu de proprietate;
  • Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara (pentru Bucuresti) sau de la Primarie;
  • Plan parcelar cu dimensiuni si stampila primariei, pentru imobilele din afara Bucurestiului (daca nu exista plan parcelar in zona este necesar din partea primariei o declaratie in acest sens)
  • Actul de indentitate al proprietarului, in cazul firmelor copie dupa Certificatul de Inregistrare si copie dupa actul de identitate al reprezentantului firmei
  • Cerere de inregistrare in Cartea Funciara, declaratie privind limitele proprietatii, cerere tip, semnata (si stampilata pentru firme) de proprietar - puse la dispozitie de expertul autorizat

 • Cadastru si intabulare constructie noua:
  • Actele de proprietate ale imobilului: (copii legalizate la notariat)
   • Contract de Vanzare - Cumparare;
   • Proces verbal de Predare - Primire si dovada achitarii in cazul imobilelor cumparate de la stat;
   • Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila (legalizare se face doar de tribunal);
   • Certificat de mostenitor - in cazul mostenirilor este necesar si actul anterior acestuia;
   • Titlu de proprietate;
  • Dosar cadastru (copie xerox)
  • Extras de carte funciara
  • Autorizatie de construire (copie legalizata la notariat)
  • Proces verbal la terminarea lucrarilor (copie legalizata la notariat)
  • Planuri cu stampila "vizat spre neschimbare" (copie xerox);
  • Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara (pentru Bucuresti) sau de la Primarie;
  • Plan parcelar cu dimensiuni si stampila primariei, pentru imobilele din afara Bucurestiului (daca nu exista plan parcelar in zona este necesar din partea primariei o declaratie in acest sens)
  • Actul de indentitate al proprietarului, in cazul firmelor copie dupa Certificatul de Inregistrare si copie dupa actul de identitate al reprezentantului firmei
  • Cerere de inregistrare in Cartea Funciara, declaratie privind limitele proprietatii, cerere tip, semnata (si stampilata pentru firme) de proprietar - puse la dispozitie de expertul autorizat

 • Alipire sau dezmembrare pentru un imobil care are cadastru si intabulare:
  • Actele de proprietate ale imobilului: (copii xerox)
   • Contract de Vanzare - Cumparare;
   • Proces verbal de Predare - Primire si dovada achitarii in cazul imobilelor cumparate de la stat;
   • Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
   • Certificat de mostenitor - in cazul mostenirilor este necesar si actul anterior acestuia;
   • Titlu de proprietate;
  • Dosar cadastru al intregului imobil sau al imobilelor ce se alipesc (copie xerox)
  • Extras de carte funciara
  • Actul de indentitate al proprietarului, in cazul firmelor copie dupa Certificatul de Inregistrare si copie dupa actul de identitate al reprezentantului firmei
  • Cerere de solicitare informatii si conventie, cerere de receptie a documentatiei pentru alipire, declaratie pe propria raspundere cu privire la Ónstrainarea si identificarea imobilului masurat, semnata (si stampilata pentru firme) de proprietar - puse la dispozitie de expertul autorizat
  • Pentru o scurta informare asupra preturilor pentru intocmirea documentatiilor cadastrale, trasarai terenuri, intocmiri avize tehnice, numere postale, taxe cadastru si intabulare, termene de executie si termene de avizare, conditii necesare executarii accesati sectiunea: pret cadastru